Ιστορία

Ο Σύλλογος Παλαιμάχων Αθλητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος «Σ.Π.Α.Κ.Ε» ιδρύθηκε το 2008 από παλαίμαχους αθλητές της Καλαθοσφαίρισης οι περισσότεροι των οποίων έχουν αγωνιστεί με τα χρώματα των Εθνικών Ομάδων και με γνώμονα την συνέχιση της προσφοράς τους προς το άθλημα και την Ελληνική Νεολαία και ανεξάρτητα από συλλογικές προτιμήσεις. Μεταξύ των ιδρυτικών μελών του Σ.Π.Α.Κ.Ε περιλαμβάνονται εξέχοντα μέλη της

Ελληνικής Κοινωνίας τα οποία έχουν διακριθεί ως επιστήμονες και στελέχη σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιήθηκαν πέραν του αθλητισμού.

Σύμφωνα με το Καταστατικό του οι κυριότεροι σκοποί του Σ.Π.Α.Κ.Ε είναι οι ακόλουθοι :

1) Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του Συλλόγου και η ανάπτυξη πνεύματος συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ τους

2) Η καλλιέργεια και ανάπτυξη αθλητικών, σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων των βετεράνων καλαθοσφαιριστών-καλαθοσφαιριστριών και φιλάθλων η με κάθε τρόπο και μέσο μέσα στα πλαίσια του αθλητικού πνεύματος διατήρηση της ψυχικής και σωματικής τους υγείας καθώς προ πάντων η διάδοση της αθλητικής ιδέας μέσα σε κλίμα πολιτιστικής και πνευματικής εξύψωσης των μελών

3) Η υλοποίηση και η επεξεργασία προγραμμάτων για την ανάπτυξη, διάδοση και καλλιέργεια του βετερανισμού την ανάπτυξη του φιλάθλου πνεύματος, την προσέλκυση των βετεράνων στον αθλητισμό και κυρίως στην καλαθοσφαίριση, γενικότερα την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών μας μέσα από τον αθλητισμό την ανάπτυξη της φιλίας και της συναδέλφωσης μεταξύ των λαών.

4) Η καλλιέργεια και η διάδοση του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης, η ανάδειξη του φιλάθλου πνεύματος, της αθλητικής δεοντολογίας και του ευ αγωνίζεσθε σε αθλητικούς και άλλους μαζικούς και κοινωνικούς χώρους.

5) Η ηθική και υλική ενίσχυση των αναξιοπαθούντων μελών του Συλλόγου κλπ

Θα επιδιωχθεί η εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών με την οργάνωση διαφόρων αθλητικών εκδηλώσεων ,αγώνων Καλαθοσφαίρισης, πολιτιστικών κλπ εκδηλώσεων, προγραμμάτων επιμόρφωσης για γυμναστές και προπονητές καθώς επίσης και με την επικοινωνία με αντίστοιχες Διεθνείς Ομοσπονδίες και Συνδέσμους για την διοργάνωση αθλητικών αγώνων Καλαθοσφαίρισης και με γενικότερη παρέμβαση στα θέματα βετερανισμού.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών ο Σ.Π.Α.Κ.Ε συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς και το αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υπουργείο καθώς και με την Γ.Γ.Α.