Ενίσχυση Συλλόγου

Αν θέλετε να ενισχύσετε τον Σύλλογό μας,
παρακαλούμε όπως καταθέσετε την χορηγία
σας στον λογαριασμό μας:

Εθνική Τράπεζα:  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΤΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

GR73 0110 0990 0000 0994 8007 886

με την ένδειξη ΣΠΑΚΕ και το όνομά σας.

Σας ευχαριστούμε!

 

THANK