Ενίσχυση Συλλόγου

Αν θέλετε να ενισχύσετε τον Σύλλογό μας,
παρακαλούμε όπως καταθέσετε την χορηγία
σας στον λογαριασμό μας:

Εθνική Τράπεζα:  099 4800 7886

με την ένδειξη ΣΠΑΚΕ και το όνομά σας.

Σας ευχαριστούμε!

 

THANK