Πρόσκληση Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ΣΠΑΚΕ

Αξιότιμα μέλη,

            Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου Σ.Π.Α.Κ.Ε. σε εφαρμογή του άρθρου 18 του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 6/2/2020, σας καλεί σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει, την 27η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. στην αίθουσα του ισογείου του Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης του Ο.Α.Κ.Α, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 37.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:

  1. Εκλογή  Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης
  2. Απολογισμός Πεπραγμένων 2019
  3. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2019 & έγκριση Προϋπολογισμού 2020
  4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα ½ πλέον ενός, των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό. 

            Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 18 του ισχύοντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 27/2/2020, στον ίδιο χώρο και ώρα έναρξης την 18:00μ.μ. και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ταμειακώς τακτοποιημένων με δικαίωμα ψήφου των παρευρισκόμενων μελών.

Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους. 

Μετά Τιμής

Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γενικός Γραμματέας  

Μιχάλης Κυρίτσης Βασίλης Μπουγιούκος            

Posted in Ανακοινώσεις.